Zakres działalności

Marcin Fiszer

 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • umowy cywilnoprawne, prowadzenie negocjacji,
 • dochodzenie roszczeń,
 • procesy budowlane,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • prawo spółek,
 • sprawowanie kurateli nad spółkami (kurator ustanawiany w trybie art. 42 kc).

Beata Kmieciak – Fiszer

 • dochodzenie roszczeń ,
 • umowy cywilnoprawne,
 • prawo nieruchomości, mieszkaniowe, spółdzielcze,
 • prawo rodzinne ( min. o rozwód, alimenty itp.),
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • prawo spadkowe,
 • negocjacje ugód.

paragraph