Wynagrodzenie

Drawing a bridge and conquering adversity business concept as a group of people running from one cliff to another with the help of a pencil line sketch as a concept for bridging the gap for success.

W przypadku stałej obsługi prawnej

stosujemy jedynie wynagrodzenie ryczałtowe dostosowane do potrzeb i możliwości klienta. Nie stosujemy stawek godzinowych.

W przypadku sporów sądowych ustalamy wynagrodzenie ryczałtowe. Posiadane doświadczenie umożliwia nam oszacowanie wynagrodzenia, a Klientowi zapewnia świadomość kosztów reprezentacji. W przypadku sporów o skomplikowanym i długotrwałym charakterze ustalamy wynagrodzenie za udział w rozprawie oraz dodatkowo wynagrodzenie za osiągnięty sukces.

W przypadku wyegzekwowania od przeciwnika procesowego zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, cześć tych kosztów zwracamy naszym klientom w zależności od charakteru i złożoności sprawy.

Koszt konsultacji prawnych kształtuje się na poziomie od 100 do 200 zł. W przypadku gdy po konsultacjach Klient powierza nam prowadzenia sprawy sądowej, nie pobieramy opłaty za konsultacje.