Kancelaria funkcjonuje już ponad 16 lat, od 2000r. Cel, którym kierujemy się od początku istnienia Kancelarii, to stworzenie w przyjaznej atmosferze opieki prawnej dla naszych Klientów.

To właśnie oznacza wywodzące się jeszcze z czasów Cesarstwa Rzymskiego, określenie Mecenas – czyli osoba sprawującej opiekę prawną nad potrzebującymi profesjonalnej pomocy prawnej w sytuacjach problematycznych prawnie, a takie są nieodłączną częścią życia w cywilizowanym świecie.

Zrozumiałe jest, że zdarzenia wywołujące skutki prawne dla firm czy osób indywidualnych są  kwestiami bardzo istotnymi, więc sprawa każdego Klienta traktowana jest indywidualnie z najwyższą dozą staranności i poufności. Często też zrozumiały, emocjonalny stosunek do problemu utrudnia racjonalne działanie. Wówczas właśnie włączenie się profesjonalnego prawnika pozwala wypracować optymalne rozwiązanie. W naszym rozumieniu współczesna pomoc prawna nie sprowadza się już do suchego operowania tekstami prawnymi, lecz do trafnego doradztwa i wyjaśnienia jak obowiązujące prawo stosować.

Marcin Fiszer

Jestem szczecinianinem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Bezpośrednio po studiach swoją praktykę zawodową rozpocząłem w organach administracji publicznej w Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Skarbu Państwa, gdzie na kierowniczym stanowisku pracowałem ponad 5 lat. Sprawowałem też funkcję pełnomocnika Wojewody Zachodniopomorskiego do spraw prywatyzacji. Od 1999r. do 2008r. byłem członkiem Rady Nadzorczej spółki PKS w Myśliborzu Sp. zo.o. W 2006r. rozpocząłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, gdzie przeszedłem praktyki na wszystkich szczeblach wymiaru sprawiedliwości. Aplikację ukończyłem  w 2009r. z wynikiem bardzo dobrym (numer wpisu Sz-999). 

Obecnie jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Beata Kmieciak- Fiszer

Bezpośrednio po studiach prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozpoczęłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, ukończoną w 1994r. z wynikiem bardzo dobrym (numer wpisu Sz-652). 

Swoją praktykę zawodową rozpoczęłam w organach administracji publicznej, najpierw w  Kolegium Sejmiku Samorządowego, a następnie w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie przez 7 lat pełniłam funkcję najpierw Zastępcy, a później Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i członka Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak Drobimex-Heintz czy Port Rybacki Gryf.

Ten okres dał mi gruntowne doświadczenie zawodowe. Właśnie to poczucie okrzepnięcia w zawodzie dało mi odwagę uruchomienia własnej Kancelarii Radcy Prawnego, jako że  chciałam bezpośrednio, konkretnie i przede wszystkim samodzielnie rozwiązywać problemy prawne i prowadzić procesy sądowe. Istotny jest więc dla mnie bezpośredni kontakt z Klientem. Praca prawnika nie jest oczywiście łatwa, ale mając wpływ na rozwiązanie jakiegoś problemu prawnego czy życiowego klientów mam poczucie sensu tej pracy, a to jest przecież w każdym zawodzie najważniejsze. 

Obecnie jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Ponieważ zawsze lubiłam robić coś więcej niż sama praca zawodowa, jestem też członkiem zarządu organizacji charytatywnej Rotary Klub Szczecin International i Wolontariuszką Ośrodka Adopcyjnego Fundacji Mama Dom.

3

Drawing a bridge and conquering adversity business concept as a group of people running from one cliff to another with the help of a pencil line sketch as a concept for bridging the gap for success.

2

Symbol  firmy  Most utrzymany jest w duchu misji Kancelarii, którą postrzegamy jako bezpieczne przeprawienie klienta przez meandry polskiego i europejskiego prawa.